หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา
คลิ๊ก +1 ถูกใจ ให้ด้วยนะครับ >

เกี่ยวกับเรา

บริษัท จี อีโวลูชั่น จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านอากาศบริสุทธิ์ พิทักษ์ห้องปรับอากาศจากการติดเชื้อและการแพร่กระจายของจุลินทรีย์ ไวรัส และเชื้อโรคที่แพร่กระจายทางอากาศอื่นๆ ในโรงพยาบาล ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงานและบ้านพักอาศัย พร้อมด้วยระบบเติมอากาศบริสุทธิ์เพื่อเพิ่มออกซิเจนและปกป้องห้องปรับอากาศจากมลพิษภายนอก

ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เล่งเห็นถึงความสำคัญต่อสุขภาพ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศ, โลกร้อน และภาวะเรืองกระจก ร่วมถึงโรคต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่ อันมีผลต่อสุขภาพและคุณค่าของชีวิต ทางบริษัทฯ จึงได้พยายามค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอากาศบริสุทธิ์และน้ำสะอาด เพื่อส่งมอบความสุขและการมีสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาคมโลก

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการประกาศให้เป็นหนึ่งใน Thailand Top Innovation 2007
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของนวัตกรรมไทย โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ความภาคภูมิใจของเรา นำขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนวัตกรรมจากงาน "วันนักประดิษฐ์" ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นำขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 ณ อาคารชัยพัฒนาฯ ภายในพระตำหนักสวนจิตรลดารโหฐาน