เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์
คลิ๊ก +1 ถูกใจ ให้ด้วยนะครับ >

เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ แตกต่าง จากเครื่องฟอกอากาศทั่วไป ตรงการไหลของอากาศ (Air Flow) คือเครื่องฟอกอากาศทั่วไป จะฟอกอากาศฝุ่นจากด้านหลังเครื่องส่งมาด้านหน้าเครื่อง แต่เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ ใช้หลักการเจาะช่องนำอากาศภายนอกซึ่งมีปริมาณออกซิเจนมากกว่า อัดผ่านระบบฟอก 5 ขั้นตอน ได้อากาศสะอาดส่งเข้ามาในห้องอย่างช้าๆ โดยที่แอร์ไม่สูญเสียอุณหภูมิ อากาศใหม่เข้ามาในทิศทางเดียว จะดันฝุ่นภายในพร้อมอากาศเสียออก เป็นการแก้ปัญหา เรื่องฝุ่น เชื้อโรคและมลภาวะในห้องที่ต้นเหตุ และยังได้ปริมาณออกซิเจนในห้องที่เพิ่มขึ้น นี่คือข้อแตกต่างหลัก , วีดีโอแนะนำเครื่องฟอกอากาศ

ห้องปิด ไม่มีการระบายอากาศ
ไม่มีการหมุนเวียนออกซิเจน หายใจไม่ลึก นอนไม่พอ เพลีย ง่วง กรน มีฝุ่นภายใน และฝุ่นภายนอก สารก่อภูมิแพ้ เชื้อโรค เข้ามารบกวน ความชื้นต่ำคอแห้ง ผิวแห้ง


ห้องปรับอากาศทั่วไป

ในห้องปรับอากาศทั่วไป หรือห้องปิด อุณหภูมิจะรู้สึกเย็นสบาย แต่สิ่งที่ขาดไปคือออกซิเจน และการหมุนเวียนอากาศ เพราะร่างกายต้องใช้ออกซิเจน ซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดภายในห้องปิด อากาศไม่หมุนเวียน และหายใจคาร์บอนไดออกไซด์ออกตลอดเวลา

เมื่ออยู่ในห้องนานๆ ออกซิเจนถูกใช้หมดไปอย่างช้าๆ บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น ตามปริมาณการใช้ โดยเฉพาะช่วงเวลานอนจะรู้สึกได้ชัดเจน จะมีอาการอ่อนเพลีย เหมือนชั่วโมงพักผ่อนเพียงพอ แต่ก็รู้สึก คล้ายพักผ่อนไม่เพียงพอ หรือนอนไม่พอทั้งที่นอนมากกว่า 8 ชม. ง่วง เพลีย หลับไม่สบาย ไม่สดชื่น นอนกรน อึดอัด สูดหายใจไม่เต็มปอด ในห้องปรับอากาศทั่วไป หากสังเกต ปรกติจะหายใจปรกติจะสั้นถี่ รู้สึกไม่อยากหายใจลึกๆ รู้สึกอยากสูดอากาศนอกห้อง ไอ จาม ผิวแห้ง และคอแห้ง หิวน้ำ เจ็บป่วยเป็นหวัดหรือโรคทางเดินหายใจ บ่อย เรียกว่า Sick Building Syndrome

มีมลพิษสะสมภายในห้องจำนวนมาก เช่น ฝุ่นละออง ฝุ่นผ้า สารก่อภูมิแพ้ กลิ่นอับเหม็น อับชื้น เชื้อโรคต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้ และโรคทางเดินหายใจทั้งสิ้น

ห้องที่ใช้ เครื่องฟอกอากาศ พัดลมดูดอากาศ
ฟอกอากาศหลังเครื่อง มาหน้าเครื่อง ไม่มีการหมุนเวียนออกซิเจน หายใจไม่ลึก นอนไม่พอ เพลีย ง่วง กรน แก้ปัญหาเรื่องฝุ่นภายใน แต่ฝุ่นภายนอก สารก่อภูมิแพ้ เชื้อโรค ก็เข้ามาได้ ความชื้นต่ำคอแห้ง ผิวแห้ง

เครื่องฟอกอากาศทั่วไป

การใช้เครื่องฟอกอากาศแบบ ตั้งวางอยู่ในห้อง ยี่ห้อชั้นนำตามท้องตลาดทั่วไป การทำงานหลักจะฟอกอากาศเดิม จากหลังเครื่อง ส่งมาหน้าเครื่องเท่านั้น ซึ่งช่วยแก้เรื่องฝุ่นภายในห้อง ได้ระดับหนึ่ง เป็นการแก้ที่ปลายเหตุ เพราะเป็นห้องปิด การหมุนเวียนอากาศมีน้อย อากาศใหม่ และฝุ่นภายนอก จะผ่านซอกประตู หน้าต่าง ซอกบานเลื่อน โคมไฟดาวน์ไลท์ หรือช่องเล็กๆอื่นๆ เข้ามาตลอดเวลา ซึ่งควบคุมคุณภาพฝุ่น ที่เข้ามาพร้อมอากาศไม่ได้

เครื่องฟอกอากาศทั่วไป ช่วยแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นละออง สารก่อภูมิแพ้ และเชื้อโรคต่างๆ ภายในห้องปรับอากาศ แต่ไม่ได้ทำหน้าที่หมุนเวียนอากาศ หรือเพิ่มปริมาณออกซิเจนในห้อง เมื่ออยู่ในห้องนานๆ ออกซิเจนถูกใช้หมดไปอย่างช้าๆ ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้น จะมีผลกระทบต่อร่างกาย หรือรู้สึกเช่นเดียวกับห้องปรับอากาศทั่วไป

บางห้องอาจมีพัดลมดูดอากาศออกจากห้อง แต่ด้วยความแรงของพัดลม ห้องเสียอุณหภูมิ เครื่องปรับอากาศทำงานมากขึ้น อากาศใหม่และออกซิเจน จะผ่าน ซอกประตู หน้าต่าง ซอกบานเลื่อน โคมไฟดาวน์ไลท์ เข้ามาเสมอๆมาแทนที่อากาศที่ถูกดูดออกไปเหมือนเดิม ซึ่งควบคุมคุณภาพอากาศและฝุ่นไม่ได้ การเปิดหน้าต่างระบายอากาศก็เช่นกัน

ห้องที่ใช้ ใช้เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ฟอกอากาศภายนอก ฝุ่น สารก่อภูมิแพ้ เชื้อโรค 5 ขั้นตอน เพิ่มออกซิเจน หมุนเวียนออกซิเจน หายใจได้ลึก ตื่นมาสดชื่น ไม่เพลีย ไล่ฝุ่น สารก่อภูมิแพ้ เชื้อโรค และอากาศเสียภายใน ป้องกันควบคุมฝุ่นภายนอก ปรับความชื้น แก้ปัญหาคอแห้ง ผิวแห้ง

เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์

เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ นำอากาศจากภายนอกอัดผ่านระบบกรอง และฟอกอย่างดีแบบเครื่องปรับอากาศอย่างดีทั่วไป ได้อากาศที่สะอาด และปริมาณออกซิเจนที่สูง ส่งเข้าไปภายในห้องอย่างต่อเนื่อง ช้าๆ เพราะควบคุมทิศทางการหมุนเวียนอากาศ ให้เข้าในทิศทางเดียว ห้องมีความดันสูงกว่าภายนอกเล็กน้อย อากาศเก่าและฝุ่นจึงถูกดันออกนอกห้อง

ฝุ่นละออง สารก่อภูมิแพ้ และเชื้อโรคต่างๆ ก็ไม่สามารถไหลย้อนเข้ามาได้ เพราะอากาศถูกดันออกตลอดเวลา ภายในห้องจะมีอากาศที่สะอาด และปริมาณออกซิเจนหมุนเวียนอยู่สูง เป็นเทคโนโลยี หรือหลักการแบบเดียวกับ ห้องปลอดเชื้อ ห้องผ่าตัด ห้องพักฟื้น ห้องแล็ป ของโรงพยาบาล

เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ ช่วยป้องกันฝุ่น สารก่อภูมิแพ้ และเชื้อโรคต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุของภูมิแพ้ การติดเชื้อ กลิ่นอับ แอร์มีกลิ่นอับ รักษาภูมิแพ้
เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ ช่วยเพิ่มออกซิเจน แก้ปัญหา หายใจไม่สุด รู้สึกอึดอัด กรน นอนไม่พอ อ่อนเพลีย ง่วง เซลล์แข็งแรงเม็ดเลือดขาวทำงานได้ดีขึ้นสร้างภูมิคุ้มกันโรค
เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ ช่วยปรับความชื้น แก้ปัญหาเรื่องคอแห้ง แสบคอ ผิวแห้ง เพราะเครื่องปรับอากาศทำให้ห้องเสียความชื้น คอยล์เย็นจะมีน้ำหยดออกจากห้องตลอดเวลา


เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ เหมาะสำหรับ
บ้าน ห้องนอน ห้องนั่งเล่น
คลีนิคทันตกรรม , ความงาม
ห้องเรียน ห้องพักครู
ห้องคลีนรูมในโรงงานอุตสาหกรรม
คอนโด ห้องพัก โรงแรม
ห้องปลอดเชื้อ ห้องตรวจโรค
ห้องแล๊ป ห้องทดลอง
ห้องบรรจุสินค้า ห้องเก็บเคมี
ออฟฟิต สำนักงาน ห้องทำงาน
ห้องคลีนรูมในโรงพยาบาล
ห้องสปา สถานสุขภาพ โยคะ
ห้องผลิต ประกอบ สินค้า
ห้องพักฟื้น ห้องผู้ป่วย
ห้องผ่าตัด ห้องเลเซอร์ เลสิค
ห้องที่มีสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว
ภัตตาคาร ร้านอาหาร
ห้องเด็กอ่อน เนิสเซอรี่ เด็กทารก
ห้องฉุกเฉิน ICU/CCU/OPD
ห้องออกกำลังกาย ฟิตเนส
ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์
ห้องพักคนชรา ผู้สูงอายุ
ห้องยา ร้านยา เวชภัณฑ์
ห้องน้ำ ห้องที่มีกลิ่นแรง
ห้องที่อยู่ใกล้มลภาวะ

เครื่องฟอกอากาศทั่วไป ไม่สามารถเพิ่มออกซิเจน หรือลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ เพราะ ฟอกอากาศหลังเครื่องส่งมาหน้าเครื่อง , วิธีเดียวที่จะเพิ่มปริมาณออกซิเจน ให้แก่ห้องของท่าน คือหมุนเวียนอากาศ ฟอกอากาศภายนอกเข้าภายในห้อง เท่านั้น
Tag : เครื่องฟอกอากาศ ,เครื่องฟอกอากาศ ภูมิแพ้ ,เครื่องฟอกอากาศ กำจัดกลิ่น ,เครื่องฟอกอากาศ กำจัดฝุ่น ,เครื่องฟอกอากาศ กําจัดไรฝุ่น ,เครื่องฟอกอากาศ กำจัดเชื้อรา ,เครื่องฟอกอากาศ กําจัดเชื้อแบคทีเรีย ,เครื่องฟอกอากาศ กําจัดเชื้อไวรัส ,เครื่องฟอกอากาศ ขาย ,เครื่องฟอกอากาศ คอนโด ,เครื่องฟอกอากาศ ควันบุหรี่ ,เครื่องฟอกอากาศ คุณสมบัติ ,เครื่องฟอกอากาศ ภายในบ้าน ,เครื่องฟอกอากาศ ภูมิแพ้ ,เครื่องฟอกอากาศ ราคาถูก ,เครื่องฟอกอากาศในห้องนอน ,เครื่องฟอกอากาศ การทํางาน ,เครื่องฟอกอากาศ กินไฟ ,เครื่องฟอกอากาศ กรองฝุ่น ,เครื่องฟอกอากาศ ดับกลิ่น ,เครื่องฟอกอากาศ ดูดฝุ่น ,เครื่องฟอกอากาศที่ดีที่สุด ,เครื่องฟอกอากาศ สําหรับห้องนอน ,เครื่องฟอกอากาศ สําหรับสํานักงาน ,เครื่องฟอกอากาศ ห้องนอน ,เครื่องฟอกอากาศ สํานักงาน ,เครื่องฟอกอากาศ สําหรับคนเป็นภูมิแพ้ ,เครื่องฟอกอากาศ วิธีใช้ ,เครื่องฟอกอากาศ ป้องกันภูมิแพ้ ,เครื่องฟอกอากาศ แนะนํา ,เครื่องฟอกอากาศ เชื้อรา ,เครื่องฟอกอากาศ ออกซิเจน ,เครื่องฟอกอากาศ ทารก ,เครื่องฟอกอากาศ ฝุ่น ,เครื่องฟอกอากาศ เด็ก ,เครื่องฟอกอากาศ ผู้ป่วย ,ห้องปลอดเชื้อ ,คลีนรูม ,เครื่องฟอกอากาศ ควบคุมความชื้นในอากาศ‎ ,เครื่องฟอกอากาศ ไวรัส ,เครื่องฟอกอากาศ แบคทีเรีย ,เครื่องฟอกอากาศ ลดฝุน ,เครื่องฟอกอากาศ สำหรับเด็ก ,เครื่องฟอกอากาศ สำหรับผู้ป่วย ,เครื่องฟอกอากาศ สำหรับคนชรา ,เครื่องฟอกอากาศ ,เครื่องกรองอากาศ ,ขายเครื่องฟอกอากาศ ,เครื่องฟอกอากาศ ,เติมออกซิเจนในห้องนอน ,เครื่องฟอกอากาศในบ้าน ,ภูมิแพ้ ,จี-ไลฟ์ ,g-life ,วิธีรักษาภูมิแพ้ ,ห้องสะอาด ,Cleanrooms ,เครื่องเติมอากาศในอาคาร ,เครื่องเติมออกซิเจน ,เครื่องผลิตออกซิเจน ,Air Purifier ,Air Cleaner ,เครื่องฟอกอากาศห้องนอน ,เครื่องฟอกอากาศ ,เลือกเครื่องฟอกอากาศ ,เปรียบเทียบเครื่องฟอกอากาศ ,ราคาเครื่องฟอกอากาศ ,ขายเครื่องฟอกอากาศ ,ภูมิแพ้ ,ราคาเครื่องฟอกอากาศ ,ขายเครื่องฟอกอากาศ ,ร้านขายเครื่องฟอกอากาศ ,รักษาโรคภูมิแพ้ ,ระบบฟอกอากาศ ,ระบบกรองอากาศ ,ระบบเติมอากาศ ,เครื่องฟอกอากาศภายในบ้าน

สำหรับบ้านพักอาศัย ห้องนอนทั่วไป ซึ่งอยู่ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งในบางช่วง บางฤดูกาลจะมีหมอกควันจากไฟป่าปกคลุมจำนวนมาก หรือ กรุงเทพและปริมณฑล บางช่วงบางพื้นที่จะมีกลิ่นเหม็นหรือควันจากการเผาขยะ มลพิษจำนวนมาก หรือ มีผู้ป่วยภูมิแพ้รุนแรง ในการใช้เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันและกลิ่นเหม็นข้างต้น ให้ได้ผล 100% จะใช้วิธีซีล(Seal) ห้องที่ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ เพิ่มเติม

การซีล(Seal) ห้องช่วยให้เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ ทำงานในภาวะห้องปิด ซึ่งจัดการกลิ่นควันได้ประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับวิธีซีล(Seal) ห้องที่ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ สามารถทำได้ด้วยตนเอง รายละเอียดวิธีทำ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ หรือช่างติดตั้ง