งานวิจัยทางการแพทย์ เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์
ประสิทธิภาพในการลดปริมาณสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ
ภายในห้องของเครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์
โดย ศ.นพ. บุญเจือ ธรณินทร์
คณะทำงานด้านสารก่อภูมิแพ้และ Aerobiology
สมาคมโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาแห่งประเทศไทย
บทคัดย่อ

การกำจัดสารก่อภูมิแพ้ภายในห้องอยู่อาศัยเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันและรักษาโรคภูมิแพ้ที่ ได้ผลดี เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ ใช้หลักการกรองอากาศและฟอกอากาศ 5 ขั้นตอน ใช้รังสีอุลตราไวโอเล็ตทำลาย เชื้อ จุลินทรีย์เป็นขั้นตอนสุดท้าย ก่อนปล่อยอากาศสะอาดเข้าสู่ห้องที่อยู่อาศัยที่ปิดทึบ อากาศบริสุทธิ์ปราศจากสาร ก่อภูมิแพ้ ฝุ่นละออง และกลิ่นจะไหลเข้าภายในห้องแทนที่อากาศเสียและสารก่อภูมิแพ้ในอากาศซึ่งจะถูกขับ ออกไป ได้ทำการตรวจชนิดและปริมาณสารก่อภูมิแพ้ในอากาศภายในห้อง ได้แก่ เกสรพืช สปอร์ของเชื้อรา และ แบคทีเรีย ก่อนและหลังการทำงานของเครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ และเปรียบเทียบกับคุณภาพอากาศภายนอกห้อง ณ เวลาต่างๆหลังการใช้เครื่องมือ โดยใช้ Burkard Personal Volumetric Air Sampler และ Burkard Air Sampler for Agar Plate และตรวจวัดคุณภาพของอากาศ ได้ผลว่าปริมาณเกสรพืช สปอร์ของเชื้อรา แบคทีเรียในอากาศ ลดลง ร้อยละ 60 เมื่อ 24 ชั่วโมงหลังใช้เครื่อง ปริมาณของออกซิเจนถูกควบคุมให้คงที่ไม่ลดลง ความชื้นสัมพัทธ์ และ อุณหภูมิห้องไม่เปลี่ยนแปลง
ผลการวิจัยสรุปว่า

เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ สามารถลดปริมาณสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ ภายในห้องพักอาศัยได้อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งยังสามารถเพิ่มคุณภาพอากาศภายในห้องด้วย

ผลงานวิจัยเบื้องต้นทางการแพทย์
รายงานงานวิจัยทางการแพทย์

สรุปงานวิจัยทางการแพทย์

การเพาะเชื้อ


รูปผลวิจัยและการเพาะเชื้อ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน รายงานฉบับสมบูรณ์ของงานวิจัยทางการแพทย์


ห้องปฏิบัติการ


ในห้อง

นอกห้อง
 
ในห้อง

นอกห้อง
เชื้อรา   เชื้อแบคทีเรีย


ห้องสำนักงาน


ในห้อง

นอกห้อง
 
ในห้อง

นอกห้อง
เชื้อรา   เชื้อแบคทีเรีย


ห้องสมุดของโรงเรียน


ในห้อง

นอกห้อง
 
ในห้อง

นอกห้อง
เชื้อรา   เชื้อแบคทีเรีย


ห้องนอนเด็ก


ในห้อง

นอกห้อง
 
ในห้อง

นอกห้อง
เชื้อรา   เชื้อแบคทีเรีย


ห้องเนิสเซอรี่ของโรงพยาบาล


ในห้อง

นอกห้อง
 
ในห้อง

นอกห้อง
เชื้อรา   เชื้อแบคทีเรีย


ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน


ในห้อง

นอกห้อง
 
ในห้อง

นอกห้อง
เชื้อรา   เชื้อแบคทีเรีย