แนะนำระบบปรับอากาศห้องปลอดเชื้อ จี-ไลฟ์ (Cleanroom)
ระบบปรับอากาศห้องปลอดเชื้อ จี-ไลฟ์ สำหรับโรงพยาบาล,สถานบริการสาธารณสุข ,โรงงานอุตสาหกรรม ,อาคารสำนักงาน และบ้านพักอาศัย

ระบบปรับอากาศสำหรับห้องปลอดเชื้อ G-Life นอกจากป้องกันปัญหาเชื้อโรคร้ายจากเครื่องปรับอากาศ ยังให้ความเย็นสดชื่น พร้อมอากาศบริสุทธิ์ ปลอดเชื้อโรค ด้วยนวัตกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อคุณภาพอากาศภายใน ล้ำหน้าด้วยระบบ Clean Fresh Air สำหรับเติมอากาศใหม่บริสุทธิ์ ปราศจากฝุ่นละออง มลพิษ เชื้อโรค และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์

ช่วยแก้ไขคุณภาพอากาศภายในห้องที่ปนเปื้อนเชื้อโรคจากเครื่องปรับอากาศ ด้วยการกรองและดักจับเชื้อโรคโดยไส้กรอง HEPA และฆ่าเชื้อโรคซ้ำด้วย รังสี UV-C ก่อนที่จะส่งอากาศเข้าสู่ระบบทำความเย็นภายในเครื่องปรับอากาศ

การทำงานระบบปรับอากาศห้องปลอดเชื้อ จี-ไลฟ์

ระบบปรับอากาศห้องปลอดเชื้อ จี-ไลฟ์ ปกป้องห้องจากเชื้อโรค หลักการทำงานของห้องปลอดเชื้อ (Cleanroom) คือการหมุนเวียนและฟอกกรองอากาศ ห้องปลอดเชื้อจะเป็นห้องปิดบังคับทิศทางการเข้าของอากาศ ทิศทางเดียว อากาศภายนอกที่เข้ามาจะฟอกกรองอย่างดีจากเครื่องฟอกอากาศซึ่งติดตั้งภายนอก ส่่งต่ออากาศให้เครื่องปรับอากาศภายใน ... รายละเอียดเพิ่มเติม เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ รุ่น L704A

ในเครื่องปรับอากาศภายในจะทำหน้าที่ปรับอากาศ และดูดอากาศภายในมาฟอกกรองฆ่าเชื้อโรคและส่งเข้าในห้องอีกครั้ง หมุนเวียนอากาศ และเนื่องจากห้องถูกเติมอากาศจากภายนอกตลอดเวลา จะเกิดสภาวะ ความกดอากาศภายในสูงกว่า (Positive Pressure *) อากาศที่อยู่ในห้องเดิมจะถูกดันออกผ่านทางซอกเล็กๆตลอดเวลา เช่น ประตู หรืออื่นๆ ดังนั้นเชื้อโรคภายนอก ฝุ่น จะไม่เข้ามาภายในห้องผ่านช่องทางหล่านั้น โดยแรงลมอ่อนๆ (85 CFM) จากเครื่องฟอกอากาศภายนอก นี้ก็จะไม่ทำให้เครื่องปรับอากาศสุญเสียอุณหภูมิหรือทำงานหนัก

เครื่องปรับอากาศภายใน ในระบบนี้จะแตกต่างจากระบบเครื่องปรับอากาศภทั่วไปคือ ภายในจะมีระบบฟอกอากาศและฆ่าเชื้อ มีกรองฝุ่นหยาบ ใช้แบบมีสารสกัดจากเปลือกมังคุดช่วยฆ่าเชื้อวัณโรค (TB/Tuberculosis) ในส่วนกรองละเอียดจะใช้ HEPA Filter , ส่วนการฆ่าเชื้อโรคใช้หลอด UV-C (Germicidal Ultra Violet Lamp) 3 ชุด และ มีระบบฆ่าเชื้อด้วยพลาสม่า (Cold Plasma Ionization) ติดตั้ง 6 ชุด หมุนเวียนการทำงานตลอดเวลาเพื่อยืดอายุการใช้งาน นอกจากนี้ที่คอยล์เย็น (Fan Coil Unit) ยังมีตัวทำความร้อน (Heater) ติดตั้ง 1 ชุด โดยจะทำงานหลังปิด เครื่องปรับอากาศโดยใช้ความร้อนเพื่อให้คอยล์เย็นแห้ง ดังนั้นคอยล์เย็นของระบบนี้เป็นระบบปิดควบคุมอากาศเข้าออกจึงไม่มีความจะเป็นที่ต้องทำความสะอาด
การสร้างห้องปลอดเชื้อ

การสร้างห้องปลอดเชื้อ โดยใช้ระบบปรับอากาศห้องปลอดเชื้อ จี-ไลฟ์ ติดตั้งได้ใน 2 แบบ

❶ แบบมาตรฐาน (Turbulent Flow Clean Room)

แบบนี้จะใช้ระบบปรับอากาศห้องปลอดเชื้อ จี-ไลฟ์ ติดตั้งได้เลย (ดังรูปด้านบน) วางเครื่องปรับอากาศภายใน เจาะช่องผนัง ติดเครื่องฟอกอากาศ และคอนเดนซิ่งยูนิต/คอยล์ร้อน ไว้ภายนอก ขอดีของแบบมาตรฐาน คือ ติดตั้งง่าย ใช้พื้นที่น้อย ราคาถูกกว่า

❷ แบบใช้ FFU (Fan Filter Unit) , (Turbulent Flow Clean Room + FFU)

แบบนี้จะใช้ระบบปรับอากาศห้องปลอดเชื้อ จี-ไลฟ์ ร่วมกับ FFU การติดตั้งต้องสร้างห้องเพิ่มเพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จะต้องติดตั้งท่อทางเดินอากาศเฉพาะ เพื่อดูดอากาศจากภายในห้อง และส่งอากาซเข้า FFU ซึ่งติดตั้งบนเพดานห้อง, ระบบนี้ตัว FFU จะมี HEPA Filter กรองอากาศอีกครั้งก่อนส่งเข้าภายในห้อง ส่วนเครื่องฟอกอากาศและคอนเดนซิ่งยูนิต/คอยล์ร้อน เจาะช่องผนัง ติดไว้ภายนอกอาคาร , ขอดีของการติดตั้งแบบนี้ คือ ควบคุมอากาศได้ที่กว่าปล่อยอากาศจากที่สูงกดลงด้านล่าง อากาศด้านล่าจะถูกดูดไปฟอกใหม่ ข้อเสีย ราคาสูงกว่า ต้องใช้พื้นที่ติดตั้ง และออกแบบห้องเฉพาะ ... รายละเอียดเพิ่มเติม การสร้างห้องปลอดเชื้อ

การติดตั้งห้องปลอดเชื้อ ห้องสะอาดสำหรับงานอื่นๆ กรุณาสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่

* Positive Pressure Room หรือ Clean Room คือห้องที่มีความกดอากาศมากกว่าภายนอกทำให้อากาศจากภายในไหลออกนอกห้องตลอดเวลา เป็นระบบที่นำอากาศดี ไปไล่อากาศเสียออกจากห้อง ซึ่งในขณะที่อากาศภายในห้องไหลออกนอกห้องอยู่นั้น อากาศภายนอกจะไม่สามารถไหลย้อนเข้าไปในห้องได้ ด้วยเหตุนี้ภายในห้องจึงสะอาด ระบบแบนี้มีใช้อยู่ทั่วไปในห้องปลอดเชื้อ แบบโรงพยาบาล เช่น ห้องผ่าตัด ห้องปลอดเชื้อ ห้องพักฟื้น ห้องพักคนชรา ห้องพักเด็ก เป็นต้นติดตั้งง่ายไม่มีงานโครงสร้างหรืองานวิศวกรรมใดๆ บำรุงรักษาง่ายและมีค่าใช้จ่ายต่ำ
ระบบปรับอากาศห้องปลอดเชื้อ จี-ไลฟ์ เหมาะสำหรับ
ห้องผ่าตัด
ห้อง ICU
ห้อง CCU
ห้องคลอด
ห้องเด็กอ่อน
ห้องฟอกไต
ห้องแล๊ป ห้องทดลอง
ห้องบรรจุสินค้า
ห้องผ่าตัดด้วยเลเซอร์
ห้องทำฟัน
ห้องคนไข้โรคทางเดินหายใจ
ห้องสำหรับรักษาแผลไฟไหม้ นำร้อนลวก
ห้องพักฟื้น ห้องผู้ป่วย
ห้องยา เวชภัณฑ์

เครื่องฟอกอากาศ ระบบฟอกอากาศ 5 ขั้นตอน

ก่อนที่เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ จะส่งอากาศไปยังเครื่องปรับอากาศ จะนำอากาศภายนอกผ่านระบบการกรองและฟอกอากาศ 5 ขั้นตอน อัดอากาศผ่านฟิลเตอร์ต่างๆ กรองตั้งแต่ฝุ่นระดับหยาบสุดจนถึงละเอียดสุด และ ฆ่าเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย ดังนี้

Pre Filter คือการกรองฝุ่นหยาบ ด้วยไส้กรองฝุ่นหยาบ

Activated Carbon Filter 1 คือไส้กรองถ่านกัมมันต์ ซึ่งเลือกใช้ถ่านคุณภาพสูง บรรจุลงในรังผึ้งเล็กๆ จำนวนมากภายในตัวไส้กรอง แต่ละรังผึ้งได้อัดเม็ดถ่านจนเต็มเซลและมีความหนาแน่นของเม็ดถ่านสูงเป็นพิเศษเพื่อป้องกันกลิ่นที่ไม่พึงปรารถนาไม่ให้เล็ดลอดผ่านไปได้

แอคทิฟคาร์บอน (Active Carbon) หรือ แอกทิเวตเทต คาร์บอน (Activated Carbon) เป็นถ่านกัมมันต์ ที่มีสมบัติพิเศษที่ได้รับการเพิ่มคุณภาพหรือประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้มีสมบัติในการดูดซับสูง เนื้อถ่านมีรูพรุนขนาดเล็กจํานวนมาก ถ่านกัมมันต์ ถูกนำไปใช้ในการกรองเอาสารประกอบอินทรีย์ต่างๆที่ไม่ต้องการออกจากของเหลวหรือก๊าซ เช่น ใช้กรองกลิ่นและก๊าซที่ไม่ต้องการ ในหน้ากากกรองสารพิษเครื่องฟอกอากาศ อุตสาหกรรมน้ำบริสุทธิ์ ใช้ในการฟอกสีของเหลวต่างๆ การทดลองวิจัย แยกและเตรียมสารเคมี ทางการแพทย์นำไปใช้ในการกำจัดพิษ การฟอกเลือด และอื่นๆ

Activated Carbon Filter 2 คือไส้กรองถ่านกัมมันต์ตัวที่สอง ซึ่งออกแบบจัดวางเยื้องกับไส้กรองถ่านกัมมันต์ตัวแรก เพื่อดักกลิ่นที่อาจเล็ดลอดผ่านไส้กรองตัวแรกไปได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า อากาศบริสุทธิ์และสะอาดจริง

ระบบฟอกอากาศ 5 ขั้นตอน


ULPA Filter คือไส้กรองละเอียดชั้นสุดท้าย ใช้ไส้กรองที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อขจัดฝุ่นละอองและเชื้อโรค โดยมีประสิทธิภาพการกรองถึง 0.12 ไมครอน กรองได้ 99.9995% สามารถกรองฝุ่นละออง มลพิษต่างๆ เชื้อแบคทีเรียทุกชนิด และเชื้อไวรัส (ไส้กรอง ULPA ประสิทธิภาพสูงกว่า HEPA ที่นิยมใช้ในเครื่องฟอกอากาศทั่วไปซึ่งกรองได้เพียง 0.30 ไมครอนเท่านั้น)

UV-C คือหลอดยูวี (UV-C : Germicidal Ultra Violet Light) สำหรับฆ่าเชื้อไวรัส หรือเชื้อโรคที่อาจเล็ดลอดผ่านมา เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ เป็นระบบฟอกอากาศ ที่พัฒนามาจากระบบเติมอากาศของอาคารขนาดใหญ่ กับระบบ Positive Pressure ของห้องปลอดเชื้อแบบโรงพยาบาลเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษ ฝุ่น ละออง สารก่อภูมิแพ้ เพิ่มปริมาณออกซิเจน ภายในห้องปรับอากาศ ภายในตัวเครื่อง แยกเป็น 3 ระบบ


Fresh Air Plus Dust Free®

ระบบฟอกอากาศบริสุทธิ์ที่ปราศจากกลิ่น ควันและฝุ่นละออง เชื้อโรค แบคทีเรีย สารก่อภูมิแพ้ต่างๆ โดยนำอากาศจากภายนอก ผ่านขั้นตอนการฟอกกำจัดฝุ่นและเชื้อโรค แล้วส่งอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์เข้าไปในห้อง

PPS® (Positive Pressure System)

เป็นระบบที่ทำให้ภายในห้องมีความกดอากาศมากกว่าภายนอกเล็กน้อย ซึ่งเป็นหลักการในการทำห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาล ระบบนี้จะทำหน้าที่เติมอากาศบริสุทธิ์เข้าไปในห้องตลอดเวลา จนกระทั่งภายในห้องมีความกดอากาศมากกว่าภายนอกเล็กน้อย ในทันทีที่ภายในห้องมีความกดอากาศเพิ่มขึ้น อากาศส่วนเกินภายในห้องจะไหลออกสู่ภายนอกผ่านซอกประตู หน้าต่าง บานเลื่อน โคมไฟดาวน์ไลท์ และรูรั่วต่างๆตลอดเวลา จึงทำให้ฝุ่นละอองและมลพิษจากภายนอกห้องไม่สามารถไหลย้อนเข้าไปในห้องได้

UV-C (Germicidal Ultra Violet Light)

ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอัลตราไวโอเลต(Germicidal Ultra Violet Light) ในขั้นตอนสุดท้ายของตัวเครื่องก่อนส่งอากาศบริสุทธิ์ออกจากตัวเครื่องสู่ภายในห้อง แสงอัลตราไวโอเลตชนิดพิเศษ (Short Wave Length Range: 180-280 nm) สำหรับฆ่าเชื้อโรคโดยเฉพาะ ระบบนี้ใช้สำหรับช่วยฆ่าเชื้อไวรัสขนาดเล็กมากที่อาจเล็ดลอดผ่านระบบฟอกกรองมาได้

เครื่องปรับอากาศ ปรับอากาศพร้อมฟอกอากาศ 4 ขั้นตอน

เครื่องเครื่องปรับอากาศ ทำหน้าที่ปรับอุณหภูมิภายใน กระจายอากาศจากเครื่องฟอกอากาศ เครื่องปรับอากาศมีระบบฟอกกรองอากาศภายใน 5 ขั้นตอน ดังนี้

Pre Filter คือการกรองฝุ่นหยาบ ด้วยไส้กรองฝุ่นหยาบ ติดตั้ง 1 ชุด

HEPA Filter คือไส้กรองละเอียด ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อขจัดฝุ่นละอองและเชื้อโรค โดยมีประสิทธิภาพการกรองถึง 0.3 ไมครอน กรองได้ 99.97% สามารถกรองฝุ่นละออง มลพิษต่างๆ เชื้อแบคทีเรียในอากาศได้ ติดตั้ง 1 ชุด

หลอด UV-C (Germicidal Ultra Violet Lamp) มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กที่อยู่ในอากาศ ติดตั้ง 3 ชุด

ระบบฆ่าเชื้อด้วยพลาสม่า (Cold Plasma Ionization) ติดตั้ง 6 ชุด

นอกจากนี้ยังมีตัวทำความร้อน (Heater) ติดตั้ง 1 ชุด ที่คอยล์เย็น (Fan Coil Unit) เมื่อปิดเครื่องปรับอากาศ ตัวทำความร้อนจะทำงาน ป้องกันการเจริญเติมโต กำจัดการแพร่กระจายของเชื้อราและแบคทีเรียที่คอยล์เย็น คอยล์เย็นของระบบนี้เป็นระบบปิดจึงไม่มีความจะเป็นที่ต้องทำความสะอาด
ผลทดสอบระบบปรับอากาศห้องปลอดเชื้อ จี-ไลฟ์


เอสจีเอส (SGS) เป็นบริษัทเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ วิเคราะห์ รับรองคุณภาพระบบ ชั้นนำของโลกจาก เจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ มีพนักงานกว่า 95,000 คน และสำนักงานห้องแล็ปกว่า 2,400 แห่งทั่วโลก
การรับประกัน
ตัวระบบปรับอากาศห้องปลอดเชื้อ จี-ไลฟ์ รับประกัน 1 ปี
ชิ้นส่วนอุปกรณ์อื่นๆ รับประกัน 1 ปี
ยกเว้นอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน

บริการหลังการขาย


บริการเปลี่ยนอุปกรณ์สิ้นเปลือง ตามอายุการใช้งาน และตรวจสอบสภาพเครื่องตามระยะเวลา มีปัญหาเครื่องขัดข้อง หรือการใช้งาน ติดต่อเราได้ตลอดเวลา
สอบถามทาง LINE
@glifeair