การติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์
เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ สามารถติดตั้งได้ทั้งในห้องนอน ห้องปรับอากาศ ห้องทำงาน อาคารสำนักงาน ทั้ง บ้านเก่า บ้านใหม่

สำหรับบ้านพักอาศัย ทางภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งในบางช่วงจะมีหมอกควันจากไฟป่าปกคลุม มีฝุ่นละอองขนาด 10 ไมครอน (PM 10) 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เกินมาตรฐาน รวมถึง กรุงเทพและปริมณฑล บางช่วงเวลาบางพื้นที่จะมีกลิ่นหรือควันจากการเผาขยะ มลพิษจำนวนมาก , คอนโดชั้นสูง ๆ ซึ่งมีฝุ่นละออง PM 2.5 ปริมาณสูงตลอดเวลา หรือ มีผู้ป่วยภูมิแพ้รุนแรง ในการใช้เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ เพื่อแก้ปัญหาข้างต้นให้ได้ผล 100% จะใช้วิธีซีล (Seal) ห้องเพิ่มเติม

การซีล (Seal) ห้องช่วยให้เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ ทำงานในภาวะห้องปิด ซึ่งจัดการฝุ่นควันมลพิษได้ประสิทธิภาพสูงสุด (ตัวเครื่องกรองได้ละเอียดสุด 0.1 ไมครอน กรองเชื้อไวรัสได้) สำหรับวิธีซีล (Seal) ห้องที่ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ สามารถทำได้ด้วยตนเอง รายละเอียดวิธีทำ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ หรือช่างติดตั้ง
เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ เหมาะสำหรับ
ห้องเรียน สำนักงาน ฟิตเนส
ห้องนอน ห้องพักผู้สูงอายุ
ห้องผ่าตัด ห้องเลเซอร์ เลสิค
ห้องฉุกเฉิน ICU/CCU/OPD
ห้องเด็กอ่อน เนิสเซอรี่
ห้องยา ร้านยา เวชภัณฑ์
ห้องเรียน ห้องพักครู
ห้องสปา สถานสุขภาพ โยคะ
ห้องน้ำ ห้องที่มีกลิ่นแรง
ห้องคลีนรูมในโรงงานฯ
ห้องบรรจุสินค้า ห้องเก็บเคมี
พื้นที่เสี่ยงมลภาวะในอากาศ
ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์
ห้องผลิต ประกอบ สินค้า
พื้นที่ที่ต้องการอากาศบริสุทธิ์
ส่วนประกอบเครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์

ตัวเครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ ติดตั้งภายนอก
เครื่องฟอกอากาศ และตัวกรองอากาศ
ตัวกรองละเอียด 2,3 (Activated Carbon)
ตัวกรองละเอียด
ตัวกรองละเอียด 4 (ULPA)
ตัวกรองละเอียด
แผงจ่ายอากาศ

แผงควบคุม เครื่องฟอกอากาศ
รีโมทคอลโทรล

รีโมท เครื่องฟอกอากาศ

ตัวเครื่องมี 2 แบบ (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ติดตั้ง)
1. ท่ออากาศออกด้านหลัง ใช้สำหรับที่ตัวเครื่องติดตั้งตรงกับแผงจ่ายอากาศ
2. ท่ออากาศออกด้านบน ใช้สำหรับพื้นที่ตัวเครื่องกับแผงจ่ายอากาศติดตั้งห่างกัน ใช้ข้องอนำอากาศ
ขั้นตอนติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์

1.กำหนดจุดติดตั้ง
2.เจาะช่องท่ออากาศ
3.ติดตั้งเครื่องฯ
4.ชุดจ่ายอากาศ
5.ชุดจ่ายอากาศ
6.เดินสายไฟ/ท่อ
7.ตรวจสอบอากาศ
8.ครอบกันฝน
วีดีโอ ตัวอย่างการติดตั้ง
วีดีโอตัวอย่างการติดตั้ง
ตัวอย่างการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์
ดูรูปการติดตั้ง เพิ่มเติมได้ที่ >> www.facebook.com/glifeair

ติดตั้งแบบจ่ายอากาศติดเพดาน 1
ห้องผ่าตัดทำเลสิก เครื่องฟอกอากาศต่อท่ออากาศออกด้านหลัง ติดตั้งภายนอกห้อง ภายในท่อระบบทางเดินอากาศภายในอาคาร ซึ่งมีช่องทะลุออกไปนอกอาคาร ต้องวางท่อบนฝ้าเพดาน ส่วนแผงจ่ายอากาศติดอยู่บนฝ้าเพดานใต้เครื่องปรับอากาศ<
ติดตั้งแบบจ่ายอากาศติดเพดาน 2
ห้องนอนคอนโดมิเนียม เครื่องฟอกอากาศแบบมีท่ออากาศออกด้านบน ติดตั้งใต้ชายคากันฝน เจาะช่องระแนงไม้ด้านบนเพื่อเดินท่ออากาศ เข้าไปในห้อง ส่วนแผงจ่ายอากาศติดอยู่บนฝ้าเพดาน บริเวณมุมห้องด้านใน
ติดตั้งแบบจ่ายอากาศติดเพดาน 3
เครื่องฟอกอากาศแบบมีท่ออากาศออกด้านบน แผงจ่ายอากาศติดอยู่บนฝ้าเพดานฝ้าทีบาร์ ซึ่งการติดตั้งลักษณะนี้ต้องชิลด์ฝ้าทีบาร์ทั้งหมด
ติดตั้งแบบจ่ายอากาศติดเพดาน 4
ติดตั้งช่องสำหรับแผงจ่ายอากาศ ในระหว่างก่อสร้าง ด้านบนเดินท่ออากาศแบบอ่อนใต้ฝ้าเพดาน
ติดตั้งแบบจ่ายอากาศติดฝาผนัง 3
ห้องนอนในบ้านพักอาศัย เครื่องฟอกอากาศแบบมีท่ออากาศออกด้านหลัง ติดตั้งภายนอกห้องนอน ตำแหน่งตรงกับตัวเครื่องด้านนอก ติดในตำแหน่งด้านบนประตู
ติดตั้งแบบจ่ายอากาศติดฝาผนัง 4
ห้องนอนในบ้านพักอาศัย ทาวน์เฮาส์ เครื่องฟอกอากาศแบบมีท่ออากาศออกด้านหลัง ติดตั้งภายนอกห้องนอน ข้างหน้าต่าง แผงจ่ายอากาศติดฝาผนัง ตำแหน่งตรงกับตัวเครื่องด้านนอก ตัวเครื่องฟอกอากาศต้องใส่ครอบกันฝน
ติดตั้งแบบพิเศษ
ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ 2 เครื่องหรือมากกว่า ภายในห้องเดียวกัน เพราะต้องการอากาศและแรงดันมากเป็นพิเศษ ในกรณีห้องกว้าง หรือมีกลิ่นแรง
ติดตั้งแบบพิเศษ
ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศบนดาดฟ้าและ ใส่ครอบกันฝน เดินท่ออากาศลงมาด้านล่าง , ตำแหน่งติดตั้งแผงจ่ายที่ดีที่สุดคือตำแหน่งใกล้เครื่องปรับอากาศ

หมายเหตุ : การติดตั้งเครื่องฟอกอากาศขึ้นอยู่กับพื้นที่ นั้น ๆ ตัวเครื่องจะมี 2 แบบ 1. เครื่องฟอกอากาศแบบมีท่ออากาศออกด้านหลังเครื่อง และ 2.เครื่องฟอกอากาศแบบมีท่ออากาศออกด้านบนเครื่อง การติดตั้งแบบ ตัวเครื่องแบบมีท่ออากาศออกด้านหลังเครื่อง หรือติดผนังแบบท่ออากาศที่ตัวเครื่องจะตรงกับแผงจ่ายอากาศ ส่วนการติดตั้งแบบใช้ ตัวเครื่องแบบมีท่ออากาศออกด้านบนเครื่อง ซึ่งส่วนใหญ่จะอากาศจะผ่านท่อแบบงอหรือโค้งก่อน ทั้งนี้ขึ้นกับการติดตั้ง หรือสถานที่ติดตั้งเป็นหลัก
ดูรูปการติดตั้ง เพิ่มเติมได้ที่ >> www.facebook.com/glifeair
สอบถามทาง LINE
@glifeair