การทำงานของระบบปรับอากาศห้องปลอดเชื้อ จี-ไลฟ์

หลักการทำงานของห้องปลอดเชื้อ (Cleanroom) คือ ห้องที่ต้องการอากาศสะอาด มีความปลอดภัยสูง มีระบบควบคุมปริมาณอนุภาคของฝุ่นละออง และควบคุมสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ไม่ให้เกินระดับที่กำหนด นอกจากนี้ ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิ และระดับความชื้นสัมพันธ์ภายในห้องได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ด้วยนวัตกรรมของระบบปรับอากาศห้องปลอดเชื้อ จี-ไลฟ์ ล้ำหน้าด้วยระบบ Clean Fresh Air นอกจากช่วยป้องกันปัญหาจากเชื้อโรคที่มากับเครื่องปรับอากาศแล้ว อากาศที่ถูกส่งออกไปจากนวัตกรรมของ จี-ไลฟ์ จะผ่านการกรอง ดักจับเชื้อโรคด้วยไส้กรอง HDPE ทั้งยังมีการฆ่าเชื้อโรคซ้ำอีกชั้นด้วยรังสี UV-C ก่อนจะเติมอากาศบริสุทธิ์ที่ปราศจากฝุ่นละออง ไม่มีเชื้อโรคและไร้กลิ่น กลับไปในระบบทำความเย็นของ เครื่องปรับอากาศ ส่งผลให้อากาศในห้องปลอดเชื้อ เย็นสดชื่น สะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากเชื้อโรคแน่นอน

รายละเอียดเพิ่มเติม เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ รุ่น L704A

ในเครื่องปรับอากาศภายในจะทำหน้าที่ปรับอากาศ และดูดอากาศภายในมาฟอกกรองฆ่าเชื้อโรคและส่งเข้าในห้องอีกครั้ง หมุนเวียนอากาศ และเนื่องจากห้องถูกเติมอากาศจากภายนอกตลอดเวลา จะเกิดสภาวะ ความกดอากาศภายในสูงกว่า (Positive Pressure *) อากาศที่อยู่ในห้องเดิมจะถูกดันออกผ่านทางซอกเล็กๆตลอดเวลา เช่น ประตู หรืออื่น ๆ ดังนั้นเชื้อโรคภายนอก ฝุ่น จะไม่เข้ามาภายในห้องผ่านช่องทางหล่านั้น โดยแรงลมอ่อน ๆ (85 CFM) จากเครื่องฟอกอากาศภายนอก นี้ก็จะไม่ทำให้เครื่องปรับอากาศสุญเสียอุณหภูมิหรือทำงานหนัก

เครื่องปรับอากาศภายใน ในระบบนี้จะแตกต่างจากระบบเครื่องปรับอากาศภทั่วไปคือ ภายในจะมีระบบฟอกอากาศและฆ่าเชื้อ มีกรองฝุ่นหยาบ ใช้แบบมีสารสกัดจากเปลือกมังคุดช่วยฆ่าเชื้อวัณโรค (TB/Tuberculosis) ในส่วนกรองละเอียดจะใช้ HEPA Filter , ส่วนการฆ่าเชื้อโรคใช้หลอด UV-C (Germicidal Ultra Violet Lamp) 3 ชุด และ มีระบบฆ่าเชื้อด้วยพลาสม่า (Cold Plasma Ionization) ติดตั้ง 6 ชุด หมุนเวียนการทำงานตลอดเวลาเพื่อยืดอายุการใช้งาน นอกจากนี้ที่คอยล์เย็น (Fan Coil Unit) ยังมีตัวทำความร้อน (Heater) ติดตั้ง 1 ชุด โดยจะทำงานหลังปิด เครื่องปรับอากาศโดยใช้ความร้อนเพื่อให้คอยล์เย็นแห้ง ดังนั้นคอยล์เย็นของระบบนี้เป็นระบบปิดควบคุมอากาศเข้าออกจึงไม่มีความจะเป็นที่ต้องทำความสะอาด
การทำงานของระบบปรับอากาศห้องปลอดเชื้อ จี-ไลฟ์

ระบบปรับอากาศของห้องปลอดเชื้อ จี-ไลฟ์ประกอบไปด้วย 2 อุปกรณ์สำคัญ คือ

1. เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ รุ่น L704A ที่ติดตั้งภายนอกห้อง

2. เครื่องปรับอากาศ จี-ไลฟ์ ที่ติดตั้งอยู่ภายในห้อง

ซึ่งแต่ละอุปกรณ์มีกระบวนการฟอกอากาศที่แตกต่างกัน ดังนี้
ระบบการทำงานของเครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์

เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ มีระบบฟอกอากาศภายในตัวเครื่อง 5 ขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนมีหลักการทำงาน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : Pre Filter ทำหน้าที่กรองฝุ่นหยาบออกจากอากาศ ด้วยไส้กรองฝุ่นชนิดหยาบ ช่วยให้อากาศบริสุทธิ์ ปราศจาก ฝุ่น และหมดปัญหาเรื่องละอองเล็ก ๆ ในอากาศ

ขั้นตอนที่ 2 : Active Carbon Filter 1 ไส้กรองถ่านกัมมันต์ ถ่านคุณภาพสูง ภายในมีรูพรุนขนาดเล็กจำนวนมหาศาล บรรจุอยู่ ในรังผึ้งเล็ก ๆ ที่มีความหนาแน่นของเม็ดถ่านสูงเป็นพิเศษ ขั้นตอนนี้จะช่วยดูดซับสารพิษและกำจัดกลิ่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ 3 : Active Carbon Filter 2 ไส้กรองถ่านกัมมันต์ ชนิดเดียวกับ Active Carbon Filter 1 ทำหน้าที่กรองกลิ่น ก๊าซต่าง ๆ ซ้ำอีกครั้ง ช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าคุณจะได้สูดอากาศสะอาดบริสุทธิ์ ไร้กลิ่น อย่างแท้จริง

ขั้นตอนที่ 4 : ULPA Filter ไส้กรอง ULPA ที่มีความละเอียดถึง 0.12 ไมครอน(µm.) มีประสิทธิภาพในการกรอง 99.9995% นับว่าสูงกว่าไส้กรอง HEPA ที่นิยมใช้ในเครื่องฟอกอากาศทั่วไปที่มีความละเอียดเพียง 0.30 ไมครอน(µm.)(µm)เท่านั้น ขั้นตอนนี้จะทำหน้าที่กรองฝุ่นละอองมลพิษ เชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัส ซ้ำอีกครั้งนึง

ขั้นตอนที่ 5 : UV-C (Germicidal Ultra Violet Light)
เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนปล่อยอากาศเข้าสู่ภายในห้อง โดยทำหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคและเชื้อไวรัสที่อาจ เล็ดลอดมา โดยการใช้แสงอัลตราไวโอเลตชนิดพิเศษ เพื่อให้ได้อากาศสะอาดบริสุทธิ์ที่สุด

ระบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ จี-ไลฟ์

เมื่ออากาศภายนอกผ่านกระบวนการกรอง 5 ขั้นตอนจากเครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ ถูกส่งต่อเข้ามาภาย ในห้อง เครื่องเครื่องปรับอากาศ จี-ไลฟ์ จะทำหน้าที่ปรับอุณหภูมิภายในตัวห้อง ก่อนทำการกระจายอากาศ พร้อมทั้งผ่านระบบฟอกอากาศและฆ่าเชื้อโรคภายอีก 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : Pre Filter ทำหน้าที่กรองฝุ่นหยาบออกจากอากาศ ด้วยไส้กรองฝุ่นชนิดหยาบที่มีสารสกัด จากเปลือกมังคุด ช่วยฆ่าเชื้อวัณโรคได้อย่างดีเยี่ยม

ขั้นตอนที่ 2 : HEPA Filter เป็นไส้กรองชนิดละเอียดมีขนาดเล็กถึง 0.3 ไมครอน(µm.) สามารถกรองฝุ่นละอองต่าง ๆ รวมทั้งเชื้อโรค และเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในอากาศได้มากถึง 99.97%

ขั้นตอนที่ 3 : UV-C (Germicidal Ultra Violet Light) เป็นการฆ่าเชื้อโรคและเชื้อไวรัสขนาดเล็กในอากาศ ด้วยแสงอัลตราไวโอเลตชนิดพิเศษ ซึ่งติดตั้งไว้ทั้งหมด 3 ชุดภายในเครื่องปรับอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ขั้นตอนที่ 4 : Clod Plasma Lionization เป็นการฆ่าเชื้อโรคอีกขั้นตอนหนึ่ง ด้วยระบบพลาสม่า ซึ่งติดตั้งทั้งหมด 6 ชุดภายในเครื่องปรับอากาศ มีการหมุนเวียนทำงานตลอดเวลา ช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน

ขั้นตอนที่ 5 : Heater system (Germicidal Ultra Violet Light)
หรือตัวทำความร้อน (Heater) 1 ชุดที่ติดตั้งอยู่บริเวณคอยล์เย็นของเครื่อง ปรับอากาศ เมื่อปิดเครื่องปรับอากาศ ตัวทำความร้อนจะทำหน้าที่ให้คอยล์เย็นแห้ง ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค

การสร้างห้องปลอดเชื้อ

ด้วยนวัตกรรมระบบการทำงานของเครื่องฟอกอากาศและเครื่องปรับอากาศ จี-ไลฟ์ ที่มีประสิทธิภาพสูง จึงสามารถออกแบบระบบปรับอากาศ สำหรับห้องปลอดเชื้อได้ 2 รูปแบบ คือ

❶ แบบมาตรฐาน (Turbulent Flow Clean Room)

ห้องปลอดเชื้อมาตรฐาน จะติดตั้งเครื่องฟอกอากาศและคอนเดนซิ่งยูนิต / คอยล์ร้อน ไว้ภายนอกห้อง และวางเครื่องปรับอากาศไว้ภายในห้อง

ข้อดี : ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว ใช้พื้นที่น้อยและราคาถูก

❷ แบบใช้ FFU (Fan Filter Unit) , (Turbulent Flow Clean Room + FFU)

ใช้การทำงานของระบบปรับอากาศห้องปลอดเชื้อ จี-ไลฟ์ ร่วมกับการทำงานของ FFU

• โดยสร้างห้องอีกห้องหนึ่ง เพื่อใช้วางเครื่องปรับอากาศ จี-ไลฟ์ โดยเฉพาะ

• เมื่ออากาศภายนอกถูกกรองผ่านเครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ ที่ติดตั้งอยู่ภายนอกอาคาร อากาศจะส่งต่อไปยังเครื่องปรับอากาศที่อยู่ในห้อง ผ่านระบบการกรองอีก 5 ขั้นตอน

• อากาศจะต้องผ่านตัว FFU ซึ่งมี HEPA Filter ทำหน้าที่กรองอากาศอีกชั้น ก่อนปล่อยอากาศเข้าสู่ ภายในตัวห้อง ต่อไป

ข้อดี : มีทิศทางการเดินของอากาศที่แน่นอน มีโอกาสได้อากาศที่บริสุทธิ์มากกว่า แต่ต้องใช้พื้นที่มากขึ้น และมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการสร้างห้องปลอดเชื้อแบบมาตรฐาน

รายละเอียดเพิ่มเติม การสร้างห้องปลอดเชื้อ

การติดตั้งห้องปลอดเชื้อ ห้องสะอาดสำหรับงานอื่น ๆ กรุณาสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่

* Positive Pressure Room หรือ Clean Room คือห้องที่มีความกดอากาศมากกว่าภายนอกทำให้อากาศจากภายในไหลออกนอกห้องตลอดเวลา เป็นระบบที่นำอากาศดี ไปไล่อากาศเสียออกจากห้อง ซึ่งในขณะที่อากาศภายในห้องไหลออกนอกห้องอยู่นั้น อากาศภายนอกจะไม่สามารถไหลย้อนเข้าไปในห้องได้ ด้วยเหตุนี้ภายในห้องจึงสะอาด ระบบแบนี้มีใช้อยู่ทั่วไปในห้องปลอดเชื้อ แบบโรงพยาบาล เช่น ห้องผ่าตัด ห้องปลอดเชื้อ ห้องพักฟื้น ห้องพักคนชรา ห้องพักเด็ก เป็นต้นติดตั้งง่ายไม่มีงานโครงสร้างหรืองานวิศวกรรมใด ๆ บำรุงรักษาง่ายและมีค่าใช้จ่ายต่ำ
ระบบปรับอากาศห้องปลอดเชื้อ จี-ไลฟ์ เหมาะสำหรับ ?
ห้องผ่าตัด
ห้องเด็กอ่อน
ห้องผ่าตัดด้วยเลเซอร์
ห้องพักฟื้น ห้องผู้ป่วย
ห้อง ICU
ห้องฟอกไต
ห้องทำฟัน
ห้องยา เวชภัณฑ์
ห้อง CCU
ห้องแลป ห้องปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสั่ตว์
ห้องผลิตอาหาร
ห้องบรรจุอาหาร
โรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงาน
บ้านพักอาศัย
สอบถามทาง LINE
@glifeair