สร้างห้องปลอดเชื้อ

Making a Turbulent Flow Clean Room
❶ คอนเดนซิ่งยูนิต/คอยล์ร้อน ของระบบปรับอากาศห้องปลอดเชื้อ จี-ไลฟ์ ติดตั้งไว้ด้านนอกห้อง
❷ อากาศใหม่สะอาดจากเครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ จะส่งเข้าห้องปลอดเชื้อตลอด 24 ชั่วโมง แม้ในขณะที่ปิดระบบระบบปรับอากาศ เพื่อไล่อากาศเก่าออกจากห้องเพิ่มออกซิเจน และสร้างสภาวะความดันอากาศเป็นบวก (Positive Pressure) ภายในห้องปลอดเชื้อ
❸ อากาศเก่าและเชื้อโรคภายในห้อง ถูกกรองและฆ่าเชื้อโรคจาก ระบบปรับอากาศห้องปลอดเชื้อ จี-ไลฟ์
❹ เกจวัดความกดอากาศ (Differential Pressure Gauge) เปรียบเทียบความกดอากาศภายในห้องกับภายนอก
❺ ห้องว่างระหว่างทางเข้ากับประตูด้านใน (Ante Room) สำหรับป้องกันไม่ให้อากาศจากภายนอกไหลเข้าไปในห้องปลอดเชื้อ
❻ อากาศส่วนเกินอากาศ/แรงดันอกกาศจากภายในไหลออกนอกห้องผ่านซอกประตูตลอดเวลา อากาศจากภายนอกไหลเข้าไปในห้องไม่ได้
❼ คอยล์เย็นของระบบปรับอากาศห้องปลอดเชื้อ จี-ไลฟ์ ติดตั้งไว้ในห้อง
❽ ผนังห้องทึบปิดด้วยกระเบื้องเซรามิค ทาสีกันชื้น เพดานห้องเป็นฝ้าทึบ
❾ ประตูเลื่อนบานแรกทางเข้าห้องระหว่างทางเข้ากับห้องปลอดเชื้อ (Ante Room) ประตูเลื่อนบานที่ 2 เข้าออกห้องปลอดเชื้อ
Making a Turbulent Flow Clean Room with a FFU
❶ คอนเดนซิ่งยูนิต/คอยล์ร้อน ของระบบปรับอากาศห้องปลอดเชื้อ จี-ไลฟ์ ติดตั้งไว้ด้านนอกห้อง
❷ อากาศใหม่สะอาดจากเครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ จะส่งเข้าห้องปลอดเชื้อตลอด 24 ชั่วโมง แม้ในขณะที่ปิดระบบระบบปรับอากาศ เพื่อไล่อากาศเก่าออกจากห้องเพิ่มออกซิเจน และสร้างสภาวะความดันอากาศเป็นบวก (Positive Pressure) ภายในห้องปลอดเชื้อ
❸ อากาศเก่าและเชื้อโรคภายในห้อง ถูกกรองและฆ่าเชื้อโรคจาก ระบบปรับอากาศห้องปลอดเชื้อ จี-ไลฟ์
❹ เกจวัดความกดอากาศ (Differential Pressure Gauge) เปรียบเทียบความกดอากาศภายในห้องกับภายนอก
❺ ห้องระหว่างทางเข้ากับห้องปลอดเชื้อ (Ante Room) สำหรับป้องกันไม่ให้อากาศจากภายนอกไหลเข้าไปในห้องไม่ได้
❻ อากาศส่วนเกินอากาศ/แรงดันอกกาศจากภายในไหลออกนอกห้องผ่านซอกประตูตลอดเวลา อากาศจากภายนอกไหลเข้าไปในห้องไม่ได้
❼ คอยล์เย็นของระบบปรับอากาศห้องปลอดเชื้อ จี-ไลฟ์ ติดตั้งไว้นอกห้อง (ห้องสร้างขึ้นเฉพาะ) ต่อท่อลมดูดอากาศมาในห้อง
❽ ท่อลมจากระบบปรับอากาศฯ มายังหัวจ่ายลมเย็น (Modular FFU) ที่ติดตั้ง HEPA Filter
❾ ประตูเลื่อนบานแรกทางเข้าห้องระหว่างทางเข้ากับห้องปลอดเชื้อ (Ante Room) ประตูเลื่อนบานที่ 2 เข้าออกห้องปลอดเชื้อ
Conceptual Design: Low negative Pressure, clean and comfortable Isolation Room

1. เครื่องปรับอากาศที่ติดตั้ง ULPA Filter 0.1 Micron เพื่อดักจับไวรัสที่ Air Return

2. ติดตั้งหัวจ่ายอากาศของเครื่องปรับอากาศในบริเวณส่วนหน้าของห้องสร้างห้องแยกโรค (Isolation Room) เพื่อให้ทางเดินอากาศภายในห้องมีทางเดินจากหน้าห้องไปหลังห้อง

3. ติดตั้งเครื่องดูดอากาศและกำจัดเชื้อโรคในสร้างห้องแยกโรค (Isolation Room) 2 เครื่อง ด้วยอัตรา 300 CFM เพื่อดึงอากาศออกจากห้อง ทำให้ภายในห้องมีความดันอากาศเป็นลมอ่อน ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยไม่อึดอัดจากการที่มีความกดอากาศต่ำเกินไป

4. ติดตั้งเครื่องเติมอากาศสะอาดที่ ห้องระหว่างทางเข้ากับห้องปลอดเชื้อ (Ante Room) เพื่อดึงอากาศจากนอกห้อง ด้วยอัตรา 400 CFM เพื่อให้ภายใน Ante Room มีความกดอากาศมากกว่าภายนอกและมากกว่าในสร้างห้องแยกโรค (Isolation Room)

5. ติดตั้งช่องอากาศระหว่างห้องระหว่างทางเข้ากับห้องปลอดเชื้อ (Ante Room) กับสร้างห้องแยกโรค (Isolation Room) ที่มี Aeight Damper เป็นทางเดินของอากาศจากในห้องระหว่างทางเข้ากับห้องปลอดเชื้อ (Ante Room) เข้าไปในสร้างห้องแยกโรค (Isolation Room)

6. ติดตั้ง เกจวัดความกดอากาศ (Differential Pressure Gauge) จำนวน 2 ชุด เพื่อวัดความกดอากาศเปรียบเทียบระหว่างภายในสร้างห้องแยกโรค (Isolation Room) กับ ห้องระหว่างทางเข้ากับห้องปลอดเชื้อ (Ante Room) กับภายนอกห้อง

7. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กในห้อง Ante Room เพื่อให้ญาติผู้ป่วยที่มาเฝ้าไข้ได้รับความสะดวกสบาย

สร้างห้องแยกโรค

Making an Isolation Room
❶ เครื่องดูดอากาศและกำจัดเชื้อโรค ติดตั้งในห้องน้ำ 1 เครื่อง และที่ข้างเตียงคนไข้ 1 เครื่อง ใช้ไส้กรอง ULPA Filter สำหรับดักจับเชื้อโรค/ไวรัส และกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กสุดได้ 0.1 ไมครอน ก่อนส่งอากาศไปสู่ภายนอก อัตราการหมุนเวียนอากาศที่เตียงคนไข้ 200 CFM ในห้องน้ำ 100 CFM
❷ ทางเข้าของอากาศจากภายนอกติดตั้ง แผงควบคุมอัตราการไหลของอากาศ (Weight Damper)
❸ เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ เติมอากาศสะอาดเข้าไปใน ห้องระหว่างทางเข้ากับห้องปลอดเชื้อ (Ante Room) ใช้ไส้กรอง Mediun Filter 0.4 ไมครอน อัตราการจ่ายอากาศ 400 CFM
❹ เกจวัดความกดอากาศ (Differential Pressure Gauge) เปรียบเทียบความกดอากาศภายในห้องกับภายนอก
❺ ระบบปรับอากาศห้องปลอดเชื้อ จี-ไลฟ์ ขนาด 36,000 BTU ติดตั้ง ULPA Filter สำหรับดักจับเชื้อโรค/ไวรัส และกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กสุดได้ 0.1 ไมครอน มีระบบฆ่าเชื้อโรคภายในเครื่อง
❻ หัวจ่ายลมของเครื่องปรับอากาศในห้องแยกโรค (Isolation Room) ติดตั้งที่หน้าห้อง ให้ทางเดินอากาศเป็นทางเดียวจากด้านหน้าผ่านเตียงคนไข้ไปยังหลังห้อง
❼ ประตูบานเลื่อน 2 ชั้น ห้องระหว่างทางเข้ากับห้องปลอดเชื้อ (Ante Room)
❽ เครื่องปรับอากาศ 9,000 BTU ในห้องระหว่างทางเข้ากับห้องปลอดเชื้อ (Ante Room)
Making an Isolation Room
❶ เครื่องดูดอากาศและกำจัดเชื้อโรค จำนวน 3 เครื่อง ติดตั้งที่บริเวณเตียง คนไข้ 1 เครื่อง ในห้องน้ำ 1 เครื่อง และที่ท้ายห้องอีก 1 เครื่อง เพื่อดูดอากาศออกจากห้องในอัตรา เครื่องละ 200 CFM
❷ แผ่นปรับลม (Air Damper) ช่องทางสำหรับอากาศจากด้านนอกไหลเข้าในห้อง
❸ เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อลม (Duct Type) มีรีเทิร์นอยู่ในห้องระหว่างทางเข้ากับห้องปลอดเชื้อ (Ante Room) มีท่ออากาศ 2 ท่อ ท่อแรกต่อเข้ากับหัวจ่ายลมในห้องระหว่างทางเข้ากับห้องปลอดเชื้อ (Ante Room) ท่อที่ 2 ต่อเข้ากับหัวจ่ายลมใน Isolation Room
❹ ห้องว่างระหว่างทางเข้ากับประตูด้านใน (Ante Room) สำหรับป้องกันไม่ให้อากาศจากภายในห้องไหลออกภายนอกโดยตรง
❺ อากาศที่ออกจากห้อง ผ่านการกรองด้วยไส้กรอง 0.1 ไมครอน พร้อมกับการฆ่าเชื้อโรคด้วย Cold Plasma Ionizer และ UV-C เข้มข้น ก่อนที่จะปล่อยอากาศออกไปสู่บรรยากาศ
❻ เพดานห้องเป็นฝ้าทึบ ติดตั้งโคมไฟแบบแขวนลอยใต้ฝ้า
❼ ประตู 2 ชั้น ปิดตลอดเวลา เพื่อป้องกันเชื้อโรคเล็ดลอดออกไปภายนอก
❽ หัวจ่ายลมเย็น (Modular FFU) ที่ติดตั้งระบบกรองอากาศแบบ HEPA Filter
❾ เกจวัดความกดอากาศ (Differential Pressure Gauge) 2 ชุด อุปกรณ์เปรียบเทียบความกดอากาศภายในห้องกับภายนอก
คุณสมบัติของเครื่องดูดอากาศและฆ่าเชื้อโรค G-Life

1. ดูดอากาศออก ด้วยอัตรา 200 CFM.
2. กรองอากาศด้วยไส้กรอง ULPA Filter ความละเอียด 0.12 ไมครอน
3. มีระบบฆ่าเชื้อโรคที่หน้าไส้กรองด้วย Cold Plasma Ionizer
4. ฆ่าเชื้อโรคด้วย UV-C เข้มข้นก่อนปล่อยอากาศออกสู่ภายนอก
5. ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องหยุดพัก ต่อเนื่องได้หลายปี

สร้างห้อง ICU

Making a Safe ICU in The Hospital
❶ เครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศ จี-ไลฟ์ ดึงอากาศจากห้องแยกโรคด้วยไส้กรอง 0.1 ไมครอน และฆ่าเชื้อโรคด้วย แสง UV-C เข้มข้น ก่อนปล่อยอากาศออกไปภายนอก อากาศติดเชื้อได้รับการบำบัดก่อนส่งออกไปสู่ภายนอก การดึงอากาศออกจากห้องทำให้ภายในห้องมีสภาวะความดันอากาศเป็นลบ (Negative Pressure)
❷ ระบบปรับอากาศห้องปลอดเชื้อ จี-ไลฟ์ กรองและฆ่าเชื้อโรคในอากากศภายใน ICU ward ด้วยไส้กรอง HEPA 0.3 ไมครอน และแสง UV-C เข้มข้นพร้อมกับระบบนำอากาศใหม่ สะอาดจากภายนอก ที่ผ่านการกรองด้วยไส้กรอง ULPA 0.1 ไมครอน เข้าไปในห้องเพื่อเพิ่มออกซิเจน และรักษาสภาวะความดันอากาศเป็นบวก (Positive Pressure) ภายในห้อง ICU
❸ ระบบปรับอากาศห้องปลอดเชื้อ จี-ไลฟ์ เพิ่มออกซิเจนและรักษาภาวะความดันอากาศเป็นบวก (Positive Pressure)

สร้างห้องฉุกเฉิน

Making a Safety Emergency Room
❶ ระบบปรับอากาศห้องปลอดเชื้อ จี-ไลฟ์ กรองและฆ่าเชื้อโรคในอากาศภายในห้องฉุกเฉิน ด้วยไส้หรอง HEPA 0.3 ไมครอนและแสง UV-C เข้มข้นพร้อมกับระบบนำอากาศใหม่สะอาดจากภายนอกที่ผ่านการกรองด้วยไส้กรอง ULPA 0.1 ไมครอน เข้าไปในห้อง ช่วยเพิ่มออกซิเจน และรักษาสภาวะ Neutral Room
❷ เครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศ จี-ไลฟ์ ดึงอากาศจากห้องฉุกเฉินด้วย ไส่กรอง 0.1 ไมครอน และฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV-C เข้มข้น ก่อนส่งออกไปสู่ภายนอก และอากาศติดเชื้อได้รับการ บำบัดก่อนส่งออกไปสู่ภายนอก
❸ เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ นำอากาศใหม่จากภายนอกผ่านไส้กรอง 0.1 ไมครอน และฆ่าเชื้อด้วย UV-C เข้าไปในห้องเพื่อไล่อากาศเก่าออกจากห้อง
❹ ระบบปรับอากาศห้องปลอดเชื้อ จี-ไลฟ์ เพิ่มออกซิเจนและรักษาสภาวะ Neutral Room

สร้างห้อง LAB

Making a Safe Laboratory in The Hospital
❶ ระบบปรับอากาศห้องปลอดเชื้อ จี-ไลฟ์ กรองและฆ่าเชื้อโรคในอากาศภายในห้องแล็บ ด้วยไส้หรอง HEPA 0.3 ไมครอน และแสง UV-C เข้มข้นพร้อมกับระบบนำอากาศใหม่สะอาดจากภายนอกที่ผ่านการกรองด้วยไส้กรอง ULPA 0.1 ไมครอน เข้าไปในห้อง เพื่อไล่อากาศเก่าออกจากห้อง ช่วยเพิ่มออกซิเจน และรักษาสภาวะ Neutral Room
❷ เครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศ จี-ไลฟ์ ช่วยลดความปนเปื้อนของอากาศภายในห้อง Lab ดึงอากาศห้องแล็บด้วยไส่กรอง 0.1 ไมครอน และอากาศติดเชื้อได้รับการ บำบัดก่อนส่งออกไปสู่ภายนอกและอากาศติดเชื้อได้รับการ บำบัดก่อนส่งออกไปสู่ภายนอก
❸ เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ นำอากาศใหม่จากภายนอกผ่านไส้กรอง 0.1 ไมครอน และฆ่าเชื้อด้วย UV-C เข้าไปในห้องเพื่อไล่อากาศเก่าออกจากห้อง ช่วยเพิ่มออกซิเจนและรักษาสภาวะ Nautral Room
❹ ระบบปรับอากาศห้องปลอดเชื้อ จี-ไลฟ์ เพิ่มออกซิเจนและรักษาสภาวะ Neutral Room
สอบถามทาง LINE
@glifeair