การติดตั้งระบบปรับอากาศห้องปลอดเชื้อ จี-ไลฟ์
ระบบปรับอากาศห้องปลอดเชื้อ จี-ไลฟ์ สำหรับโรงพยาบาล ,คลีนิค ,ห้องแล็ป ,โรงงานอุตสาหกรรม ,ห้องผลิตอาหาร ,ห้องบรรจุอาหาร ,อาคารสำนักงาน และบ้านพักอาศัย
ระบบปรับอากาศห้องปลอดเชื้อ จี-ไลฟ์ เหมาะสำหรับ
ห้องผ่าตัด
ห้องเด็กอ่อน
ห้องผ่าตัดด้วยเลเซอร์
ห้องพักฟื้น ห้องผู้ป่วย
ห้อง ICU
ห้องฟอกไต
ห้องทำฟัน
ห้องยา เวชภัณฑ์
ห้อง CCU
ห้องแลป ห้องทดลอง
พื้นที่ที่ต้องการอากาศบริสุทธิ์
ส่วนประกอบระบบปรับอากาศห้องปลอดเชื้อ จี-ไลฟ์
เครื่องฟอกอากาศ(ติดตั้งภายนอก)
เครื่องฟอกอากาศ และตัวกรองอากาศ
ตัวกรองละเอียด 2,3 (Activated Carbon)
ตัวกรองละเอียด
ตัวกรองละเอียด 4 (ULPA)
ตัวกรองละเอียด
คอนเดนซิ่งยูนิต/คอยล์ร้อน (ติดตั้งภายนอก)
เครื่องฟอกอากาศ และตัวกรองอากาศ
แผงจ่ายอากาศ

แผงควบคุม เครื่องฟอกอากาศ
รีโมทคอลโทรล

รีโมท เครื่องฟอกอากาศ
เครื่องปรับอากาศ (ติดตั้งภายใน)
เครื่องฟอกอากาศ และตัวกรองอากาศ
ขั้นตอนติดตั้งระบบปรับอากาศห้องปลอดเชื้อ จี-ไลฟ์
ระบบปรับอากาศห้องปลอดเชื้อ จี-ไลฟ์
1. เจาะช่องที่ผนัง 2 ช่องด้วยสว่านแบบลูกถ้วย ช่องแรกสำหรับท่อน้ำยาแอร์ สายไฟและท่อน้ำทิ้ง , ช่องที่สองสำหรับท่ออากาศจากเครื่องฟอกอากาศติดตั้งภายนอก
2. ติดตั้งแฟนคอยล์ ยูนิต(คอยล์เย็น) พร้อมระบบพลาสม่า คัตเตอร์ , UV-C , ฮีทเตอร์ ไว้ในห้อง
3. ติดตั้งคอนเดนซิ่งยูนิต(คอยล์ร้อน) ไว้ด้านนอกอาคาร
4. ติดตั้งระบบฟอกอากาศบริสุทธิ์ (Climate Controlled Air Aystem) ไว้ด้านนอกอาคาร
5. ต่อท่ออากาศ สายไฟและสายควบคุม ไปยัง แฟนคอยล์ ยูนิต
6. ติดตั้งใส้กรอง HEPA ภายในแฟนคอยล์ ยูนิต
ตัวอย่างการติดตั้งระบบปรับอากาศห้องปลอดเชื้อ จี-ไลฟ์
ดูรูปการติดตั้ง เพิ่มเติมได้ที่ >> www.facebook.com/glifeair
ห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล
ห้องคลอดในโรงพยาบาล
ห้องผ่าตัดตาในโรงพยาบาล
ห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลสัตว์
ห้องเก็บเวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์
ห้องบรรจุภัณฑ์ โรงงานผลิตอาหาร
ดูรูปการติดตั้ง เพิ่มเติมได้ที่ >> www.facebook.com/glifeair
Eorro.

System.IO.DirectoryNotFoundException: Could not find a part of the path 'C:\website\www.glifeair.com\products\cleanroom-system\reference'. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) at System.IO.FileSystemEnumerableIterator`1.CommonInit() at System.IO.FileSystemEnumerableIterator`1..ctor(String path, String originalUserPath, String searchPattern, SearchOption searchOption, SearchResultHandler`1 resultHandler, Boolean checkHost) at System.IO.DirectoryInfo.InternalGetDirectories(String searchPattern, SearchOption searchOption) at System.IO.DirectoryInfo.GetDirectories() at ASP.products_cleanroom_system_installation_aspx.list_directory(String thisDirectory) in h:\root\home\deoinbox-001\www\glifeair\products\cleanroom-system\installation.aspx:line 29
สอบถามทาง LINE
@glifeair